Odżywianie i metabolizm


Odżywianie i metabolizmAby się zdrowo odżywiać należy poznać podstawowe składniki pokarmowe, które są niezbędne dla organizmu. Poznać jaka rolę pełnią i właściwie ile ich potrzebujemy.
Gdzie występują i jakie potrzeby organizmu spełniają, a także ile ich potrzebujemy.
Czym są dla organizmu tłuszcze, białka czy tez minerały. Jaką rolę pełni woda i do czego są nam potrzebne składniki mineralne.

Podstawowe składniki pokarmoweWęglowodany
Węglowodany dzielimy na cukry proste i cukry złożone, zbudowane z cukrów prostych.
Cukry proste, glukoza i fruktoza, występują w owocach.

Laktoza i sacharoza są cukrami złożonymi (dwucukrami).
Laktoza występuje w mleku, sacharoza jest podstawowym składnikiem cukru konsumpcyjnego otrzymywanego z trzciny cukrowej i buraków cukrowych. Do cukrów złożonych należą także skrobia i celuloza.

Skrobia składa się z wielu cząsteczek glukozy, jest cukrem zapasowym roślin i podstawowym składnikiem wielu pokarmów, na przykład produktów zbożowych, ziemniaków.

Również celuloza (błonnik) składa się z tysięcy cząsteczek glukozy. Jest ona materiałem budulcowym roślin. Celuloza nie może być trawiona w przewodzie pokarmowym człowieka, gdyż organizm nasz nie potrafi rozbić cząsteczki celulozy na cukry proste. Dlatego celuloza jest wydalana z kałem. Spożywanie pokarmów zawierających celulozę (owoców, warzyw, roślin strączkowych i produktów zbożowych z pełnego przemiału) jest jednak pożądane, gdyż substancja ta pobudza ruchy jelit.

Ponad połowa dostarczanej z pożywieniem energii pochodzi z węglowodanów – głównie skrobi i cukrów zawartych w owocach.więcej na Forum

Dodaj komentarz