Wrzody żołądka i dwunastnicy

 

Nasz nieunormowany tryb życia, stres, bezustanne napięcie, zbyt intensywne tempo życia towarzyszące nam na każdym kroku sprawiają, że odżywiamy się źle i nieregularnie (co jest kwestią sporną). Goniąc mało się zastanawiamy nad konsekwencjami takiego trybu życia.
Z czasem zauważymy, że taki styl życia – nieprawidłowe nawyki żywieniowe, wysoko przetworzona żywność oraz zanieczyszczenie środowiska wywołują ogromne spustoszenie w naszym organizmie. I wcale nie dotyczy to osób starszych, coraz częściej chorują młodzi.
Od jakości żywienia, a przede wszystkim składu posiłku zależy nasze samopoczucie, a przede wszystkim zdrowie. Wszyscy lekarze naturaliści traktują człowieka jako jeden biologiczny „silnik”, który by pracować dobrze i bez zakłóceń musi mieć dostarczane „paliwo” i to doskonałej jakości i odpowiednim składzie. Zła jakość czy brak choćby jednego składnika będzie powodować awarie czyli choroby. Jedna choroba będzie przyczyną następnej.
Nie mamy jednak wyboru, albo zaczniemy stosować się do rad i zaczniemy żyć pełnią życia, albo pozostaniemy przy starych nawykach i będziemy stałymi klientami przychodni i szpitali, co obecnie jest czynnością nader stresującą.

Definicja medyczna określa chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicy w następujący sposób: powstaje w następstwie zachwiania równowagi między zdolnością ochronną błony śluzowej a działaniem trawiącym soku żołądkowego. Zmiany polegają na tworzeniu się w żołądku lub dwunastnicy okrągłego albo owalnego owrzodzenia, tzw. niszy wrzodowej. Występują one częściej w dwunastnicy niż w żołądku. Choroba jest bardzo rozpowszechniona na świecie, występuje u 5-10% ludności, częściej u mężczyzn. Podstawowe znaczenie w rozpoznaniu choroby wrzodowej ma badanie gastroskopowe, fiberoskopowe i radiologiczne. Główne powikłania choroby, to: przedziurawienie wrzodu, krwotok wrzodu, zwężenie odźwiernika i zrakowacenie wrzodu, które występuje u około 10% wrzodów żołądka.
Leczenie operacyjne choroby wrzodowej: może być przeprowadzone różnymi sposobami:

  • we wrzodzie żołądka – częściowe wycięcie żołądka, wycięcie części odźwiernikowej żołądka z równoczesnym przecięciem nerwów błędnych.
  • We wrzodzie dwunastnicy – przecięcie nerwów błędnych wybiórcze, częściowe wycięcie żołądka, wycięcie części odźwiernikowej żołądka, plastyka odźwiernika z przecięciem nerwów błędnych.
 
Powikłanie choroby wrzodowej leczy się operacyjnie. W przypadkach przedziurawienia wrzodu wykonuje się doraźne zabiegi analogiczne jak we wrzodzie przewlekłym. Jedynie u chorych w bardzo ciężkim stanie ogólnym stosuje się zeszycie wrzodu. Krwotok z wrzodu w pierwszych godzinach leczy się zachowawczo przetaczaniem krwi. Jednak leczenie operacyjne jest konieczne, gdy mimo przetaczań krwi krwotok utrzymuje się i zagraża życiu chorego.

Jak widzimy zagrożenia są duże, biorąc pod uwagę powszechność występowania choroby wrzodowej. Wrzody żołądka i dwunastnicy noszą nazwę wrzodów trawiennych, ale zwykle stosuje się nazwę określającą miejsce położenia. Silne, powracające bóle żołądka najczęściej świadczą o istnieniu choroby wrzodowej, ale w większości przypadków występują wcześniejsze objawy ostrzegawcze, ponieważ pojawienie się wrzodów poprzedzone jest zwykle stanem zapalnym żołądka. Są klasycznym przykładem choroby, której przyczyną jest stres – o czym mówimy na wstępie – i niepokój w połączeniu z niewłaściwymi nawykami żywieniowymi. Dochodzi więc do uszkodzenia błony śluzowej wyściełającej żołądek i dwunastnicę i utworzenia bolesnego ubytku w ścianie któregoś z tych narządów. W przypadku wrzodów żołądka ból jest silniejszy, obejmuje powierzchnię zbliżoną do wielkości dłoni i pojawia się po jedzeniu. Przy wrzodzie dwunastnicy ból jest słabszy, znacznie mniej związany z porą posiłków i ma charakter punktowy.
 
Uwaga! Jeśli podejrzewamy chorobę wrzodową, powinniśmy jak najszybciej udać się do lekarza.

więcej poczytasz na Forum oraz Natura to zdrowie

Dodaj komentarz