Białka

 

Są to związki wielocząsteczkowe, zbudowane z aminokwasów. Bogatym źródłem białka są: mięso, ryby, mleko, jaja oraz nasiona zbóż i roślin strączkowych. Podczas trawienia białko rozpada się na elementy składowe, czyli aminokwasy. Aminokwasy, wchłonięte w jelicie cienkim docierają z krwi do tkanek, gdzie zostają wykorzystane jako budulec.

Białka są podstawowym budulcem organizmu człowiekaSą to związki wielocząsteczkowe, zbudowane z aminokwasów. Bogatym źródłem białka są: mięso, ryby, mleko, jaja oraz nasiona zbóż i roślin strączkowych.

Podczas trawienia białko rozpada się na elementy składowe, czyli aminokwasy. Aminokwasy, wchłonięte w jelicie cienkim docierają z krwi do tkanek, gdzie zostają wykorzystane jako budulec. Jedne aminokwasy mogą być syntetyzowane w ustroju, inne muszą być dostarczone w diecie.

Aminokwasy, których organizm nie potrafi wytworzyć nazywane są niezbędnymi lub egzogennymi.
W zależności od zestawu aminokwasów w białku pokarmowym różna jest więc jego wartość. Największą wartość ma białko najbardziej zbliżone składem do białek ustrojowych. Białka pochodzenia zwierzęcego mają większą wartość niż białka roślinne, w których zwykle brakuje jednego lub dwu aminokwasów egzogennych.

Dieta mieszana, mięsno – jarska, powinna dostarczać w ciągu doby przynajmniej 1 g białka na 1 kg wagi ciała. Białko to w 40% powinno być pochodzenia zwierzęcego.

Czytaj więcej na forum. Zapraszamy

Dodaj komentarz