Polityka prywatności i COOKIE
Dodane przez Admin dnia Styczeń 10 2018 00:00:00
Polityka prywatności i COOKIE
Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników
Serwis twoje-choroby i przynależne Forum przywiązują dużą wagę do poszanowania i respektowania praw Internautów, szczególnie uwzględnając prawo do ochrony prywatności. Przedstawiona poniżej polityka prywatności wyjaśnia stosowane przez nas zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.
Serwis, zbierając i przetwarzając dane osobowe, stosuje się do wszystkich zaleceń i zasad przetwarzania danych. Spełniamy wymagane warunki przetwarzania danych osobowych.
Treść rozszerzona
Szanowni Państwo

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 o ochronie danych (dalej: RODO), przekazujemy informację o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w związku z Pani/Pana przynależnością do: Forum twoje-choroby.pl


1. Administratorem danych osobowych jest administrator serwisu twoje-choroby.pl.

Na forum nie znajdują się wrażliwe dane jak nazwiska i imiona. Jedyne dane jakie posiada Administrator to e-maile osób przynależnych do Forum oraz nicki i Cookie.


2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby uprawnionej wyrażona w postaci zapisania się na forum oraz interes prawny administratora w przetwarzaniu danych (art. 6 RODO) zaś podstawą przetwarzania danych osobowych wrażliwych tj. nazwisk i właściwych imion rejstracja nie wymaga. RODO tj. przechowywanie na forum Państwa e-maili na forum Serwisu. Przetwarzanie w ramach uprawnionej działalności prowadzonej przez niezarobkowe forum o celach dyskusyjnych i towarzyskich w stosunku do użytkowników.


3. Cel przetwarzania danych to uczestniczenie na forum, niedostępnym dla osób niezarejestrowanych. Dane osobowe nie są przekazywane żadnym podmiotom trzecim, za wyjątkiem sytuacji, gdy jest to przewidziane przez przepisy obowiązującego prawa, a ponadto administrator korzysta z narządzi technologicznych udostępnianych przez podmioty trzecie dla celów ulepszenia forum.


4. Dane osobowe przechowywane są przez administratora przez czas trwania członkostwa na forum, a po tym okresie w przypadku roszczeń - przez czas niezbędny dla celów dochodzenia lub obrony wobec tych roszczeń.


5. Każdy ma prawo:

a) do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także do sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz do przenoszenia danych,

b) do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych - w takim przypadku nie wpływa to na przetwarzanie danych dokonane przed cofnięciem zgody,

c) wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Administrator twoje-choroby.pl
Więcej na forum


Uwaga!


Uwaga!Niniejszy serwis nie ma charakteru konsultacyjnego. Nie zastępuje porady lekarskiej. Autorzy, użytkownicy i administratorzy serwisu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za błędy czy konsekwencje wynikające z zastosowania informacji dostępnych w tym serwisie. Należy zawsze zakładać, że artykuły i wypowiedzi użytkowników o treści medycznej NIE ZOSTAŁY napisane przez lekarza. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy, ani żadnych konsekwencji wynikających z zastosowania informacji zawartych w tym serwisie

Prezentowane materiały nie stanowią porady o charakterze medycznym, mają wyłącznie charakter informacyjny i w rozumieniu obowiązujących przepisów nie mogą być traktowane jako specjalistyczne porady medyczne, forma diagnozy lub zalecenia w zakresie leczenia wpisywane przez użytkowników, nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.
Materiały nie mogą zastępować specjalistycznych badań lekarskich ani profesjonalnego doradztwa medycznego.
Przed zastosowaniem jakichkolwiek procedur należy każdorazowo skonsultować się z lekarzem. Jedynie lekarz jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność leczenia.
Użytkownik kierując się wyłącznie informacjami uzyskanymi za pośrednictwem zawartych materiałów działa na własną odpowiedzialność.