Twoje-choroby - regulamin
Ostatnia aktualizacja: Kwiecień 23 2019 18:23:07
Rejestracja na Forum, na zaproszenie. Aby uzyskać akceptację Administratora, napisz na adres znajdujący się w kontaktach. Regulamin:

Zasady obowiązujące na Forum odnoszą się do Netykiety, a z treścią można się zapoznać pod podanym adresem Link

1. Forum służy do wymiany poglądów pomiędzy użytkownikami portalu na różne tematy w przeznaczonych do tego działach.

2. Komentarze służą do wyrażania swoich opinii na temat artykułów itp.

3. Zanim o coś zapytasz, użyj wyszukiwarki oraz przejrzyj działy. Możesz także skorzystać z opcji "Szukaj" by uniknąć zadawania po raz drugi tego samego pytania.

Najważniejsze zasady:

1. Kategorycznie zabrania się:

1. Obrażania w wypowiedziach osób bądź instytucji, w szczególności innych użytkowników Forum, poprzez lżenie, pomawianie, poniżanie, szyderstwa i okazywanie pogardy.

2. Używania wyrazów uznawanych powszechnie za wulgarne, pogardliwe bądź obraźliwe - także w formie wygwiazdkowanej czy wykropkowanej. Wszystko da się powiedzieć bez tego typu określeń.

3. Umieszczania zdjęć lub ilustracji nie cenzuralnych oraz graficznych reklam - dotyczy to także awatarów.

4. Celowego wywoływania sporów.

5. Rejestracji i korzystania z Serwisu z więcej niż jednego loginu (konta), chyba że zostało to zgłoszone i uzyskało zgodę Administracji.

2. Zakazuje się także:

1. Reklamowania serwisów i forów internetowych bez zgody administracji.

2. Wpisywania na forum i komentarzach tytułów tematów wyłącznie wielkimi literami oraz z ilością znaków zapytania, wykrzykników i wielokropków łamiącą zasady polskiej pisowni, nadużywania wielkich liter w treści postów (zdania pisane wyłącznie wielkimi literami), a także pisania całej treści postu powiększonym lub zmniejszonym względem standardowego krojem pisma.

3. Umieszczania na forum i w komentarzach wiadomości niezgodnych z tematyką wątku.

4. Umieszczania tej samej informacji wielokrotnie.

5. Każde ogłoszenie jest i należy się do niego przychylić.

6. Zakładania na forum wątku z pytaniem, na które można odpowiedzieć "tak" lub "nie".

7. Umieszczania podpisów dłuższych niż 4 linijki, o ile cała treść podpisu nie zostanie umieszczona w znaczniku [hide], oraz stosowania wobec nich rozmiaru tekstu większego niż "normalny". Administracja ma prawo edytować podpis, który w jakikolwiek sposób utrudnia lekturę wpisów na Forum. Jeśli chcesz by inni wiedzieli o Tobie więcej uzupełnij pole O mnie w Twoim profilu.

8. Stosowania animowanych awatarów.

9. Zabrania się również stosowania awatara, który jest już używany przez innego użytkownika forum.

Pozostałe uwagi

1. Nad prawidłowym działaniem forum czuwają administratorzy i moderatorzy. Użytkownicy są zobowiązani zgłaszać im wszelkie problemy związane z funkcjonowaniem forum i komentarzy, jak i przypadki złamania regulaminu. Użytkownicy mają obowiązek przestrzegać zaleceń administratorów i moderatorów.

2. Wiadomości na forum i komentarze powinny być napisane zgodnie z zasadami gramatyki, ortografii i interpunkcji języka polskiego; polskie znaki diakrytyczne nie są wymagane, lecz zalecane.

3. Zakładanie na forum tematów wtórnych, nie spełniających norm interpunkcji i ortografii, nie wnoszących nowych treści. Będą one kasowane.

4. Zmniejszanie czytelności postów poprzez nadużywanie emotikon, stosowanie wielu kolorów bądź pisanie całych postów kolorem innym niż standardowy oraz częste zmiany formatowania tekstu (kursywa, pogrubienie, zmiany wielkości kroju pisma) na przestrzeni jednej wiadomości są niemile widziane. Kolor "red" zastrzeżony jest dla administracji forum.

5. Zabrania się usuwania uwag administracji forum z postów. Tylko administratorzy/moderatorzy mogą usunąć swoje komentarze.

6. Nie zezwala się na dyskusje z Administratorem na temat działania forum, na jego stronach.

7. Zakładając nowe tematy należy starać się nie powielać tych już istniejących.

8. Zanim wyślesz swoją wiadomość przeczytaj ją dokładnie: sprawdź, czy nie zawiera błędów, czy wnosi coś do dyskusji i czy jest na temat.

9. Posty zawierające nieoznaczone opisy treści książek i filmów (tak zwane spoilery) będą usuwane bez ostrzeżenia i powiadomienia. Jeśli ktoś koniecznie musi zdradzić treść utworu, powinien w poście umieścić napis UWAGA SPOILER i zostawić kilka linijek pustego miejsca pod napisem i/lub - co jest wskazane - sam spoiler napisać używając minimalnej wielkości pisma dostępnej na forum.

10. Wszelkie wpisy, które w jakiś sposób będą łamały powyższy regulamin, będą usuwane, a wiadomość o tym fakcie wysyłana do autora Prywatną Wiadomością, jeśli sytuacja będzie się powtarzać posty będą usuwane bez ostrzeżenia. W razie gdyby użytkownik nie zastosował się do upomnień moderatorów i w dalszym ciągu łamał regulamin zostaną, zostaną przeciwko niemu wszczęte odpowiednie procedury.

11. Notoryczne łamanie regulaminu i brak reakcji na upomnienia administracji forum będzie karane banicją.

12. Decyzja o usunięciu jest podejmowana przez ogół administracji, nie można się od niej odwołać.

13. Wszelkie uwagi na temat regulaminu proszę kierować do Administracji.

Grafika

1. Wszelkie obrazki na Forum wstawiamy w formie miniaturek generowanych przez różne serwisy oferujące umieszczanie zdjęć.

2. Avatar`y wstawiamy w jak najmniejszym rozmiarze, tak aby po wgraniu avatar`a nie był on zbyt duży i nie zakłócał przeglądania wątków na Forum.

3. Kolor "red" zastrzeżony dla Administratora

KARY

1. Za łamanie Regulaminu przypisane są ostrzeżenia. Za 5-krotne złamanie regulaminu Forum przypisany jest BAN.

PODSUMOWANIE

1. Rejestracja konta na Forum oznacza akceptacje niniejszego Regulaminu.

2. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia użytkowników od jego przestrzegania.

Administrator

1. Administrator ma prawo zmienić regulamin.

2. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zamieszczane posty na forum.

3. Administrator nadzoruje działanie Forum i przyjmuje wszelkie uwagi na ten temat na e-mail lub pw.

4. Administrator ma prawo usunąć daną osobę z Forum bez podania przyczyny.

Administrator