Strzelanie w stawach

Strzelanie w stawach pojawia się już u ludzi młodych. Co z tym robimy? Ano nic. Problem…