Arytmia serca


Arytmia to zaburzenie rytmu pracy serca. Prawidłowy rytm pracy serca nazywany jest zatokowym. O przyśpieszeniu zatokowego rytmu pracy serca mówimy wtedy, gdy częstość rytmu przekracza 90 uderzeń serca na minutę. Przyśpieszenie może być między innymi następstwem podniecenia psychicznego, stresu, nadmiernego fizycznego obciążenia organizmu, choroby, zwłaszcza gorączki, zaburzeń hormonalnych (gruczołu tarczowego), a także dużej utraty krwi. Zaburzenia rytmu pracy serca często ustępują, gdy usunięte zostają przyczyny je wywołujące: gdy mija stres, napięcie nerwowe itd.

Przeciwieństwem przyśpieszenia jest rzadkoskurcz zatokowy. Medycyna określa nim sytuację, gdy częstotliwość rytmu zatokowego spada poniżej 60 skurczów na minutę. Przyczyn zwolnienia rytmu pracy serca jest wiele, należą do nich takie schorzenia jak mocznica, żółtaczka, napięcia nerwów błędnych, wielodniowe głodówki, długotrwałe przyjmowanie leków mających na celu zwolnienia akcji serca. Zdarza się jednak i tak, że rzadkoskurcz jest osobniczą cechą danego człowieka, nie jest zatem objawem chorobowym. Zdrowi ludzie uprawiający sport, mający wytrenowany, przyzwyczajony do wysiłku i co ważne wydolny organizm, bardzo często mają spowolniony rytm zatokowy. Rytm ten przyśpiesza dopiero przy zwiększonym wysiłku organizmu, przy wyczynie sportowym. W takich przypadkach nie ma więc mowy o chorobie i konieczności leczenia.

Innym często występującym typem arytmii jest niemiarowość zatokowa. Jej objawem jest przyśpieszenie rytmu w trakcie wdechy powietrza i spowolnienie rytmu w momencie wydechu. Medycyna traktuje jednak ten typ arytmii jako objaw fizjologiczny, niewymagający ani leczenia, ani opieki lekarskiej. Inne postacie arytmii wymagają leczenia kardiologicznego.

czytaj więcej na ….Forum

Dodaj komentarz