Astma – dychawica oskrzelowa

Astma – dychawica oskrzelowa

Astma – dychawica oskrzelowa
Astma – dychawica oskrzelowa

Pamiętaj – choroba, której nie należy lekceważyć! Jeszcze w obecnych czasach umierają na nią młodzi ludzie.

Mechanizm choroby 
 
Uogólnione zmniejszenie drożności dróg oddechowych, które przynajmniej we wczesnym okresie, występuje napadowo i przemija. Powodują je trzy różne czynniki: obrzęk śluzówki, zwiększone wytwarzanie śluzu i skurcz mięśni ścian oskrzeli.

Objawy Nawracające epizody świszczącego oddychania, duszności i kaszlu, czasem jedynym objawem mogą być nocne napady kaszlu. Czynnikami powodującymi takie epizody mogą być : emocje, wysiłek, zakażenie, alergeny, leki np. aspiryna, zmienność objawów w ciągu doby (często zdarza się poranny spadek przepływu powietrza, co może mieć następstwa groźne dla życia, mimo prawidłowego przepływu powietrza w ciągu dnia), choroby atopowe (wypryski, gorączka sienna, inne dolegliwości alergiczne), a także występowanie takich chorób w rodzinie, w szczególności przypadki dychawicy.

Czasem mogą powodem dolegliwości związane z nosem oraz skłonność do odbijania się kwaśna treścią bowiem objawy dychawicy mogą być wywołane chorobami z innych układów i narządów. Dla lekarza ważny jest wywiad dotyczący zawodu oraz informacje o rozkładzie objawów w ciągu tygodnia.
Rzadko astma bywa częścią bardziej uogólnionych zaburzeń np. w zespole Churg – Straussa lub powikłania prze aspergilozę alergiczną oskrzelowo-płucną. U dzieci może powodować zahamowanie rozwoju fizycznego.

Badanie Zasadniczym objawem są uogólnione, polifoniczne wysokie świsty i rzężenia z przewagą drobnobańkowych, słyszalne nad całymi polami płucnymi. Przewlekła dychawica może powodować zmiany kształtu klatki piersiowej na beczkowatą z zapadniętymi brzegami żeber (rowki Harrisona). W czasie napadu dominują odczuwane przez chorego objawy braku powietrza. Niekiedy dopływ powietrza do płuc jest tak ograniczony, że nawet nie słychać rzężeń (tzw. 'milczące płuca’ groźny objaw).

Badania pracowniane Wg zaleceń lekarza np. regularne mierzenie przepływu na szczycie wydechu jeśli zachodzi taka konieczność w celu wybrania najwłaściwszej metody leczenia. Dalsze badania mogą dać ogląd ciężkości choroby : rtg kl. Piersiowej (nadmierne upowietrzenie płuc), spirometria (FEV/FVC, czyli stosunek pierwszosekundowej maksymalnej objętości wydechowej do maksymalnej pojemności życiowej jest obniżony), gazometria w ciężkim ostrym napadzie astmy. Inne wyniki, które mogą wskazywać powikłania: rtg płuc wykrywa aspergilozę, badanie morfologiczne krwi – eozynofilię, plwocina może wykazać kropidlaki i granulocyty kwasochłonne, śródskórne testy alergologiczne sa skuteczne w wykrywaniu aspergilozy.

Obecnie obowiązujący podział wyróżnia: astmę atopową i nieatopową.

Źródło: Oksfordzki podręcznik lekarza klinicysty – praca zbiorowa.

Dodaj komentarz