Dolegliwości mięśniowo stawowe przy niedoczynności tarczycy

Dolegliwości mięśniowo stawowe przy niedoczynności tarczycyNiedoczynność tarczycy często przebiega pod maską dolegliwości z układu ruchu.
Według niektórych autorów aż u 79% chorych z niedoczynnością tarczycy występują objawy ze strony mięśni, stawów i tkanek okołostawowych.

Objawy ze strony układu ruchu w niedoczynności tarczycy

– Bóle mięśni proksymalnych, głównie obręczy biodrowej
– Osłabienie siły mięśniowej
– Kurcze mięśniowe
– Ataksja
– Zwiększone stężenie kinazy kreatynowej
– Zespół cieśni nadgarstka
– Bóle i obrzęki stawów, głównie kolanowych i skokowych
– Zlepne zapalenie torebki stawu barkowego
– Chondrocalcynoza, głównie stawów kolanowych

Rozpoznanie jest szczególnie trudne, gdy chory od wielu lat leczy się z powodu dolegliwości bólowych w układzie ruchu, w przebiegu choroby zwyrodnieniowej. Wówczas podejrzenie powinno wzbudzić narastanie sztywności i bólu mięśni obręczy biodrowej i barkowej oraz pogorszenie ogólnej sprawności fizycznej.

Bóle i/lub zapalenie stawów także należą do obrazu niedoczynności tarczycy. Lokalizacja zmian jest podobna jak w przypadku choroby zwyrodnieniowej i dotyczy stawów kolanowych i skokowych. Zdarza się, że czasem obrazu
klinicznego nie można odróżnić od reumatoidalnego zapalenia stawów.

Kryteria diagnostyczne zapalenia wielomięśniowego
– Postępujące symetryczne osłabienie mięśni pasa barkowego i biodrowego
– Typowe dla zapalenia mięśni zmiany histologiczne
– Zwiększona w surowicy aktywność CK i/lub aldolazy
– Zmiany w EMG o cechach pierwotnego uszkodzenia mięśni

Bóle mięśni i osłabienie z towarzyszącym wzrostem CK mogą sugerować zapalenie wielomięśniowe.
Chory dość często, choć nie zawsze, prezentuje kliniczne objawy choroby zapalnej, takie jak gorączka, utrata masy
ciała, a także zapalenie stawów.
W badaniach laboratoryjnych stwierdza się wysokie wartości OB, białka C-reaktywnego (CRP, C-reactive protein) i niedokrwistość.


Schorzenia przebiegające z dodatnim czynnikiem reumatoidalnym

  • Reumatoidalne zapalenie stawów
  • Zespół Sjögrena
  • Toczeń rumieniowaty układowy
  • Krioglobulinemia
  • Wirusowe zapalenie wątroby
  • Gruźlica
  • Sarkoidoza
  • Marskość wątroby
  • HIV


więcej poczytasz na ForumAdmin dnia styczeń 04 2014 17:02:46 · 838 czytań ·

Dodaj komentarz