Funkcje układu trawiennegoFunkcje układu trawiennegoPokarmy składają się z cząsteczek zbyt dużych, aby organizm mógł je wykorzystać w pierwotnej postaci. Rozkład pokarmów na proste i przyswajalne związki nazywamy trawieniem.

Przekształcenie pokarmów w proste związki chemiczne dokonuje się w układzie trawiennym. Węglowodany rozkładają się na cukry proste, tłuszcze – na kwasy tłuszczowe i monoglicerydy, białka – na aminokwasy.

Produkty trawienia wchłaniane są do krwiobiegu w jelicie cienkim. Substancje nie strawione wydalane są z kałem, a związki wchłonięte, ale nie wykorzystane przez organizm, wydalane są z moczem, razem z końcowymi produktami przemiany materii.

Anatomia układu trawiennego
Układ trawienny składa się z przewodu pokarmowego i gruczołów, takich jak ślinianki, trzustka i wątroba.
Jama ustna, gardło i przełyk są miejscem wprowadzenia pokarmów.
Żołądek jest zbiornikiem oraz miejscem mieszania pokarmów z sokiem żołądkowym.
Substancje odżywcze wchłaniane są w jelicie cienkim, a woda i elektrolity – w jelicie grubym.
W związku z tą ostatnia funkcją jelito grube bierze udział w utrzymaniu równowagi wodno-elektrolitowej. W jelicie grubym formowany jest kał.
Ściana przewodu pokarmowego jest cewą zbudowaną z koncentrycznych warstw błony śluzowej i błony mięśniowej.
Błona śluzowa pełni funkcje ochronne, wydzielnicze i absorpcyjne. Naczynia krwionośne, naczynia chłonne i nerwy przewodu pokarmowego są położone pod błoną śluzową.
Błona mięśniowa wykazuje nieustanna aktywność ruchową. Skurcze błony mięśniowej powodują mieszanie się i przesuwanie treści pokarmowej.

Aktywność ruchowa jelita cienkiego
Są dwa rodzaje skurczów błony mięśniowej jelita cienkiego: skurcze odcinkowe i skurcze robaczkowe. Skurcze odcinkowe mieszają, a skurcze robaczkowe przesuwają miazgę pokarmową. Nasilenie i częstotliwość skurczów są różne w różnych częściach jelita.

Trawienie w jamie ustnej
Trawienie rozpoczyna się w jamie ustnej, gdzie przyjęte pokarmy zostają rozdrobnione podczas żucia i częściowo rozpuszczone w ślinie. Amylaza ślinowa (inaczej ptialina) rozkłada skrobię na maltozę. Ponadto ślina nawilża błonę śluzową jamy ustnej oraz ułatwia odbieranie wrażeń smakowych. Jej niedobór wywołuje pragnienie i jest sygnałem odwodnienia ustroju.

Trawienie w żołądku
Zadaniem żołądka jest magazynowanie i homogenizacja przyjętych pokarmów oraz obróbka chemiczna przed dalszym procesem trawienia w jelicie.

Wydzielina komórek gruczołowych błony śluzowej żołądka nosi nazwę soku żołądkowego. W skład soku żołądkowego wchodzą następujące substancje:

kwas solny, niezbędny do przekształcenia pepsynogenu w pepsynę, enzym rozkładający białka, śluz, produkowany przez komórki gruczołowe okolicy odźwiernika, chroni nabłonek żołądka przed samo strawieniem w wyniku działania kwasu solnego,
lipaza żołądkowa (odgrywa niewielka rolę u osób dorosłych), czynnik wewnętrzny, niezbędny do wchłaniania witaminy B12 – jego niedostateczne wydzielanie prowadzi do niedokrwistości złośliwej.
Sok żołądkowy jest bardzo kwaśny: jego pH waha się między 0,9 a 1,5.

Pokarmy, rozdrobnione i poddane obróbce chemicznej w żołądku, zmieniają się w tzw. miazgę pokarmową, gotową do dalszego trawienia w jelicie cienkim. Wydzielanie soku żołądkowego przebiega w trzech fazach. Pierwsza z nich jest fazą głodową. Widok lub zapach pokarmów działa na układ nerwowy za pośrednictwem nerwu błędnego pobudzają wydzielanie soku żołądkowego. W fazie żołądkowej obecność pokarmu w żołądku wyzwala jego czynność skurczową i wydzielniczą. W fazie jelitowej przejście pokarmu do jelita jest bodźcem do uwalniania gastryny. Gastryna hamuje skurcze żołądka.

więcej na Forum

Dodaj komentarz